Privacy Statement

Jonika B.V., gevestigd aan 2e Vlietweg 26 4415 AG Oostdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.jonika.nl 2e Vlietweg 26 4415 AG Oostdijk 0113502120
J.N. Nieuwenhuijse is de Functionaris Gegevensbescherming van Jonika B.V. Hij/zij is te bereiken via jose@jonika.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jonika B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. De enige gegevens die wij verwerken is uw geanonimiseerd ip-adres voor Google Analytics.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jonika.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jonika B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Jonika B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jonika B.V. neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jonika B.V.) tussen zit. Jonika B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [Geen]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jonika B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
N.V.T.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jonika B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jonika B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt:

Category: Necessary

Naam: CookieConsent
Functie: Stores the user’s cookie consent state for the current domain
Bewaartermijn: 1 jaar


Category: Statistics

Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _gat
Functie: Used by Google Analytics to throttle request rate
Bewaartermijn: Session

Naam: _gid
Functie: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website
Bewaartermijn: Session

Typekit (font)
Naam:
p.gif
Functie: Unclassified
Bewaartermijn: Session


Category: Marketing

google-analytics.com
Naam:
collect
Functie: Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
Bewaartermijn: Session

youtube.com
Naam:
PREF
Functie: Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.
Bewaartermijn: 8 maanden

youtube.com
Naam:
VISITOR_INFO1_LIVE
Functie: Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.
Bewaartermijn: 179 dagen

youtube.com
Naam:
YSC
Functie: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.
Bewaartermijn: Session


Category: Unclassified

Theme
Naam:
uncodeAI.css
Functie: Unclassified
Bewaartermijn: Session

Theme
Naam:
uncodeAI.images
Functie: Unclassified
Bewaartermijn: Session

Theme
Naam:
uncodeAI.screen
Functie: Unclassified
Bewaartermijn: Session

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jonika B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jonika.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jonika B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jonika B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jonika.nl